coach i trener biznesu

Coaching

Rafał Ignasiak, life & business coaching

Coaching, trening, doradztwo. Nazwa jest nieważna. Ważny jest rezultat.

Obszary coachingowe:

coaching operacyjny – definiowanie i realizacja celów i efektów biznesowych; rozwiązywanie kluczowych problemów wpływających na wielkość sprzedaży; zwiększanie zysków ze sprzedaży – sprzedaż wartości zamiast czasu;

coaching kompetencyjny – organizacja procesu nabywania nowych kompetencji sprzedażowych i szefowskich, trening umiejętności;

Sprawdź ofertę coacha

Szkolenia

Rafał Ignasiak, trener

Do sukcesu nie ma żadnej windy. Liczy się codzienny trening.

Obszary szkoleniowe:

  • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Komunikacja budująca autorytet i zaufanie

Delegowanie i egzekwowanie, czyli budowanie samodzielności w zespole

Motywowanie, czyli jak dbać o zaangażowanie i motywację w zespole

Negocjowanie i rozwiązywanie konfliktów, czyli asertywność i budowanie odpowiedzialności

  • SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA

Obsługa wymagającego klienta

Sprzedaż usług w oparciu o wartość

Sprawdź ofertę trenera