Opanuj docieranie do przyczyn

powtarzających się trudności

powtarzających się trudności

Badania pokazują, że znakomita większość problemów w firmach nie wynika z przyczyn leżących tylko po stronie pracownika, a częściej wynikają z uwarunkowań systemowych i organizacyjnych. Szefowie to jednak także tylko ludzie i o wiele częściej „szukają i znajdują winnego” danej trudności i na tym koncentrują swoją pracę, a nie na identyfikacji faktycznie występujących przyczyn niezależnych od człowieka.

Jeśli w Twojej pracy zdarzają się problematyczne sytuacje, które pomimo wkładanego w rozwiązanie wysiłku wracają jak bumerang, to ten program pomoże Tobie i Twojej firmie.

Dla kogo szkolenie?

Dla szefów, menedżerów, liderów zespołów.

Umiejętność rozwiązywania problemów w taki sposób, żeby do Ciebie nie wracały, ułatwi Ci codzienną pracę z ludźmi.

Przed udziałem w szkoleniu zalecana jest realizacja modułu “Komunikacja budująca zaufanie i współpracę”, który stanowi bazę dla tego szkolenia.

Dowiesz się

jakie konsekwencje dla realizacji zadań ma “polowanie na czarownice”.

Poznasz

użyteczne i skuteczne sekwencje rozmów z pracownikami w sytuacjach powtarzających się trudności.

Nauczysz się

jak prowadzić rozmowy, które zwiększą prawdopodobieństwo uniknięcia problemów w przyszłości.

Zrozumiesz

na czym polega podstawowy błąd atrybucji i jaki ma wpływ na codzienną pracę menadżera.

Potrenujesz

prowadzenie takich rozmów.

Program szkolenia

Dzień pierwszy

  • Najczęstsze błędy i pułapki egzekwowania.
  • Od nazwania problemu do znalezienia rozwiązania.
  • Procedura rozmowy o problemie.

Dzień drugi

  • Prowadzenie rozmów o problemie z pracownikami – symulacja z kamerą.
  • Prowadzenie rozmów o problemie z pracownikami – trening umiejętności.

Jak przebiega proces przygotowania i realizacji szkolenia?

Krok 1. Diagnoza sytuacji klienta. Upewniam się, że to czego oczekujesz jest tym czego najbardziej potrzebujesz.

Krok 2. Przygotowuję ofertę programu szkolenia dopasowaną do Twojej sytuacji.

Krok 3. Kontaktuję się z uczestnikami, żeby poznać ich perspektywę i oczekiwania.

Krok 4. Wysyłam zaproszenie do uczestników i zadania przedszkoleniowe.

Krok 5. Realizuję usługę. Przekazuję teorię, dobre praktyki oraz narzędzia. Trenuje z uczestnikami wykorzystanie zdobytej wiedzy i udzielam im feedbacku.

Krok 6. Przygotowuję raport poszkoleniowy i podsumowanie.

Krok 7. Proponuję działania zmierzające do podtrzymania pozytywnych efektów szkoleniowych.

Dlaczego warto?

Bonusowe treści

Uzyskasz dostęp do materiałów pomocniczych w formie pdf i wideo oraz gotowe sekwencje rozmów na omawiane podczas szkolenia sytuacje.

Rozwój

Nabędziesz praktyczną wiedzę, która pozwala unikać powtarzających się trudności z pracownikami natychmiast po szkoleniu.

Certyfikat

Otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje.

Rafał Ignasiak - Umów konsultację

O mnie

Od 2010 prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji oraz zarządzania zespołem. Na sali szkoleniowej spędziłem setki godzin. Wcześniej pracowałem jako handlowiec i menadżer. Łączę teorię z praktyką dostarczając skuteczne i użyteczne narzędzia szefowskie.