Szkolenia i warsztaty – propozycje

Poniżej znajdziecie Państwo ramowe programy szkoleń

 

Temat 1:  Trudny klient – techniki radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

Znaczenie profesjonalnej obsługi klienta (2 godziny)

Aktywne słuchanie kluczową kompetencją (2 godziny)

3 poziomy słuchania (4 godziny)

Bariery utrudniające komunikację (2 godziny)

Emocje w komunikacji (2 godziny)

Model komunikacji Friedemanna Schulza von Thuna (4 godziny)

Wywieranie wpływu i manipulacje (4 godziny)

Techniki radzenia sobie z obiekcjami (2 godziny)

Postawa asertywna (2 godziny)

 

Liczba godzin: 24

Cena netto za godzinę 200 zł  

 

Temat 2: Trening asertywności i radzenia sobie ze stresem

Znaczenie asertywności w życiu osobistym i zawodowym (2 godziny)

Postawa asertywna (4 godziny)

5 praw asertywności (2 godziny)

Zasady asertywnego komunikowania się (4 godziny)

Kontrola emocji (4 godziny)

Relaksacja (4 godziny)

Wywieranie wpływu i manipulacje (4 godziny)

 

Liczba godzin: 24

Cena netto za godzinę 200 zł  

 

Temat 3: Zarządzanie zadaniami w czasie – efektywna obsługa studenta w dziekanacie i sekretariacie

Czas – 6 typowych perspektyw postrzegania czasu  (2 godziny)

Alokacja czasu (1 godzina)

Określanie priorytetów Macierz Eisenhowera (1 godzina)

Metoda Alpen (1 godzina)

Złodzieje czasu (1 godzina)

Oczyszczanie umysłu i zadania dwuminutowe (1 godzina)

Narzędzia wspomagające zarządzanie zadaniami (5 godzin)

 

Liczba godzin: 12

Cena netto za godzinę 200 zł  

 

Temat 4: Efektywna komunikacja – jak mówić, żeby nas słuchali i jak słuchać, żeby do nas mówili

Zasady efektywnej komunikacji (2 godziny)

Aktywne słuchanie (2 godziny)

3 poziomy słuchania (4 godziny)

Bariery utrudniające komunikację (2 godziny)

Emocje w komunikacji (2 godziny)

Model komunikacji Friedemanna Schulza von Thuna (4 godziny)

Storytelling i jego wykorzystanie w nauczaniu (4 godziny)

Rola kanału wzrokowego w efektywnej komunikacji (4 godziny)

 

Liczba godzin: 24

Cena netto za godzinę 200 zł  

 

Temat 5:  Mózg – wykorzystanie wiedzy na temat jego działania w pracy dydaktycznej

Budowa i możliwości mózgu (2 godziny)

Świadomość i przeżywanie (2 godziny)

Interpretator rzeczywistości (2 godziny)

Kanały percepcyjne i ich znaczenie w pracy dydaktycznej (4 godziny)

Fitness dla mózgu (2 godziny)

Schematy myślenia (4 godziny)

Błędy poznawcze w procesie dydaktycznym (4 godziny)

Budowanie angażującego przekazu dydaktycznego (4 godziny)

 

Liczba godzin: 24

Cena netto za godzinę 200 zł  

 

Temat 6: Zarządzanie zadaniami w czasie

Czas – 6 typowych perspektyw postrzegania czasu  (2 godziny)

Alokacja czasu (1 godzina)

Określanie priorytetów Macierz Eisenhowera (1 godzina)

Metoda Alpen (1 godzina)

Złodzieje czasu (1 godzina)

Oczyszczanie umysłu i zadania dwuminutowe (1 godzina)

Narzędzia wspomagające zarządzanie zadaniami (5 godzin)

 

Liczba godzin: 12

Cena netto za godzinę 200 zł  

 

Temat 7: Myślenie krytyczne w pracy dydaktycznej

Pułapki myślenia – kategorie i przykłady błędów (4 godziny)

Myślenie oparte na dowodach (4 godziny)

Hierarchia dowodów i weryfikacja źródeł wiedzy (4 godziny)

Właściwe pytania (4 godziny)

Obszary krytycznego myślenia (4 godziny)

Narzędzia skutecznego myślenia (4 godziny)

 

Liczba godzin: 24

Cena netto za godzinę 200 zł