członkostwo EMCC

Rafał Ignasiak jest członkiem EMCC