Myślenie krytyczne, czyli lepiej pomyśl! – 11.02.2017 Poznań

myślenie krytyczneW obliczu narastającej ilości informacji we współczesnym świecie szczególnie ważna jest umiejętność krytycznego myślenia. Krytyczne myślenie nie oznacza postawy spierania się o wszystko i ciągłego krytykowania innych.

Myślenie krytyczne służy przede wszystkim oddzielaniu przydatnych, istotnych i sensownych danych od zalewającego nas szumu informacyjnego.

W rzeczywistości biznesowej pozwala podejmować bardziej racjonalne, przemyślane i oparte na dowodach decyzje. W życiu prywatnym umożliwia wybór najlepszej dostępnej opcji.

Myślenie krytyczne może nam służyć przy:

=> Podejmowaniu decyzji

=> Rozwiązywaniu problemów

=> Radzeniu sobie z manipulacjami

Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy będą:

=> Potrafili identyfikować kwestię, tezę i przesłanki wspierające tezę

=> Potrafili identyfikować ukryte założenia w rozumowaniu

=> Potrafili identyfikować konflikty wartości

=> Potrafili unikać podstawowych błędów logicznych

=> Potrafili zadawać krytyczne pytania przed podjęciem decyzji lub oceną sytuacji

Program szkolenia (1 dzień – 8h)

=> Myślenie oparte na dowodach i hierarchia dowodów

=> Wykrywania ukrytych założeń

=> Wykrywanie konfliktów wartości

=> Krytyczne myślenie w ocenie pomysłów biznesowych i osobistych

=> Krytyczne myślenie w biznesie – podejmowanie decyzji i ocena sytuacji

=> Krytyczne myślenie w demaskowaniu manipulacji

PROWADZĄCY: RAFAŁ IGNASIAK

TEMAT: Myślenie krytyczne, czyli lepiej pomyśl!

MIEJSCE: Poznań, Słoneczna 7/1

TERMIN: 11-02-2017 (sobota), godz. 9.00 – 17.00

CENA: 390 zł za uczestnika

ZAPISY: LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Rafał Ignasiak

coach i trener biznesu