Licencja kołczoGRY kryZYSK czyli 99 min do portu

licencja kołczoGRY kryZYSK czyli 99 min do portu

Licencja kołczoGRY kryZYSK czyli 99 min do portu dla Rafała Ignasiaka do stosowania w praktyce biznesowej do celów indywidualnej i grupowej pracy coachingowej.